ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบางกอกแฮม แบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้
  • ใส้กรอก
  • บาโลน่า
  • แฮมหมู
  • เบค่อน
  • ไส้กรอกมินิ
  • ใส้กรอกชีส
  • บางกอกแฮมสเปเชี่ยล