ร่วมงานกับเรา

บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู และไก่ ประเภทไส้กรอก,แฮม และเบค่อน
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "หมูตัวเดียว" "มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้"
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ