ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท บางกอกแฮม โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2505 และประสบความสำเร็จ อย่างสูงในการดำเนินธุรกิจอาหาร แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประเภทไส้กรอก แฮม และเบคอน ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ “หมูตัวเดียว” ซึ่งเป็นแบร์นด์ที่รู้จักและน่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย มานานกว่า 50 ปี โดยบริษัทมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพด้านบุคลากร และคุณภาพด้านการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการของเรา

บริษัทมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดทั่วประเทศ อาทิเช่น โมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต, คอนวีเนียนสโตร์ , ภัตตาคาร , ร้านอาหาร, ร้านเบเกอรี่ ตลอดจนโรงแรมต่างๆ และมีโครงการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องด้วย บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ดังนั้น หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัท คือ การสร้างสรรค์และ นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภค เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการ และกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยทีมงานระดับมืออาชีพของบริษัท อันประกอบด้วย นักโภชนาการ ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพสากล GMP/HACCP(CODEX) และเรายังไม่หยุดยั้งที่จะมี การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ดีที่สุดออกสู่ท้องตลาด อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพียงชื่อ เครื่องหมายการค้า แบรนด์ “ หมูตัวเดียว” ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ลูกค้าทุกท่านสามารถวางใจในการเลือกซื้อ