ร่วมงานกับเรา

บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู และไก่ ประเภทไส้กรอก,แฮม และเบค่อน
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "หมูตัวเดียว" "มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้"
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
2 อัตรา
เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. หัวหน้าเขตขาย ( Sale กรุงเทพฯ )
1 อัตรา
เพศชาย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางออกไปสำรวจตลาด และขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ( มีใบอนุญาตขับขี่ )
3. พนักงาน QC. Line
1 อัตรา
เพศชาย อายุ 19 - 32 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ด้าน QC. อาหารจะพิจารณาพิเศษ
มีความขยัน และอดทน
4. พนักงานขับรถส่งของ
2 อัตรา
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของจะพิจารณาพิเศษ
มีความขยัน และมีความรับผิดชอบวิธี และขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
2. ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด 269 หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
3. ส่งประวัติการสมัครมาที่ e-mail :hrd@bangkokham.com หรือ e-mail :nannapat@bangkokham.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2313-4477 ต่อ 302-305