CAREER

บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู และไก่ ประเภทไส้กรอก,แฮม และเบค่อน
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "หมูตัวเดียว" "มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้"
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานว่างวิธี และขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
2. ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่ บริษัท บางกอกแฮมโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด 269 หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
3. ส่งประวัติการสมัครมาที่ e-mail :hrd@bangkokham.com หรือ e-mail :nannapat@bangkokham.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2313-4477 ต่อ 302-305